+(31) 70 30 30 30 9
Verhuuraanbod
dragers voor bijna alle auto's
Grote voorraad
gelijk online bestellen
Hoge klanttevredenheid
dat geven onze klanten aan
Westvlietweg 74C
2495 AB Den Haag
Tel: 31 (0) 70-3030309

Regelgeving buitenland

Regelgeving buitenland
  • België

Winterbanden:
Het gebruik van winterbanden is in België niet verplicht. Wel veel veiliger bij winterse omstandigheden.
Banden met spikes zijn toegestaan, met een snelheidsbeperking, van 1 november tot en met 31 maart.

Sneeuwkettingen:
Kettingen zijn niet verplicht, maar wel toegelaten bij sneeuw en ijzel. 

  • Denemarken

Winterbanden:

Er is geen speciale regeling voor het gebruik van winterbanden.

Banden met spikes zijn toegestaan vanaf 1 oktober tot en met 30 april.

Sneeuwkettingen:

Het gebruik van sneeuwkettingen is in Denemarken toegestaan.

Hoewel de Spikes-spider en de Spikes-spider Sport wettelijk niet gelijkgesteld worden aan sneeuwkettingen, worden ze in de praktijk wel als zodanig geaccepteerd

  • Duitsland

Vanaf mei 2006 moeten auto’s in winterse omstandigheden beschikken over een winteruitrusting.

Hieronder vallen vooral voor winterse omstandigheden geschikte banden en voldoende ruitensproeiervloeistof. Deze verplichting geldt ook voor Nederlandse auto’s. De boete op het rijden met ongeschikte banden is € 20; in geval van gevaarzetting of hinder is de boete € 40 en 1 strafpunt. Naast een boete kan het niet gebruiken van winterbanden leiden tot (mede)aansprakelijkheid bij ongevallen omdat de bestuurder van een auto op zomerbanden minder goed kan reageren op onverwachte situaties. Immers zonder winterbanden is er in winterse omstandigheden minder grip en een langere remweg. Als er winterbanden gemonteerd zijn, dan moet men zich houden aan de voorgeschreven maximumsnelheid van de band. Indien deze snelheid lager is dan die van de auto, moet deze maximumsnelheid met een voor de bestuurder zichtbare sticker worden aangegeven.

Sneeuwkettingen verplicht wanneer dit is aangegeven d.m.v. borden (blauw bord met autoband plus sneeuwketting). De kettingen moeten gemonteerd worden op de twee aangedreven wielen. Maximumsnelheid 50 km/h. Hetzelfde bord, maar dan met een rode streep er doorheen, geeft aan dat u de kettingen mag demonteren.

  • Frankrijk

Uitgangspunt is de algemene bepaling dat banden moeten corresponderen met de wegomstandigheden. Op grond van dit uitgangspunt kan het rijden op zomerbanden in winterse omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid voor ongevallen en strafrechtelijke gevolgen hebben.
Voor bergwegen kan winteruitrusting verplicht gesteld worden. Dit wordt met een verkeersbord aangegeven.

Sneeuwkettingen mogen slechts gebruikt worden op besneeuwde wegen en moeten op de aangedreven wielen worden geplaatst. Sneeuwkettingen zijn op sommige bergpassen verplicht. Een blauw rechthoekig bord met de afbeelding van een autoband plus sneeuwketting geeft een advies tot gebruik van sneeuwkettingen aan. Hoewel de Spikes-spider en de Spikes-spider Sport wettelijk niet gelijkgesteld worden aan sneeuwkettingen, worden ze in de praktijk wel als zodanig geaccepteerd. De maximumsnelheid voor auto’s met sneeuwkettingen is 90 km/h. 

  • Italië

Op bergwegen kan winteruitrusting (kettingen of winterbanden) verplicht zijn. Dit wordt met een verkeersbord aangegeven. Niet gebruik van winterbanden bij winterse omstandigheden kan leiden tot (mede)aansprakelijkheid bij ongevallen en kan ook strafrechtelijke gevolgen hebben

Gebruik verplicht op sommige besneeuwde bergwegen. Wordt aangegeven door groot rechthoekig bord met opschrift ‘Transito con catene’. Indien opschrift aangevuld met ‘o pneumatici da neve’ mogen ook alleen winterbanden gebruikt worden. Aangevuld door ‘da km.’ geeft aan vanaf welk punt de bepaling geldt. In het Aostadal moet u van 15 okt tot 30 november verplicht altijd sneeuwkettingen bij u hebben.

  • Nederland

In Nederland is het gebruik van sneeuwkettingen op de weg verboden.

  • Oostenrijk

Voor personenwagens, bussen met maximaal 8 zitplaatsen, lichte bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestaan totaalgewicht t/m 3.500 kg en campers, geldt dat de voertuigen van 1 november tot 15 april moeten zijn voorzien van winterbanden wanneer sprake is van winterse omstandigheden. Voor sneeuwkettingen op de aangedreven as geldt hetzelfde, echter, sneeuwkettingen zijn alleen toegestaan wanneer het wegdek bedekt is met een compacte sneeuwof ijslaag. Uitgangspunt hierbij is dat het wegdek niet door de kettingen beschadigd mag worden.

Winterbanden, herkenbaar aan de M+S codering en sneeuwvloksymbool dienen op alle assen gemonteerd te worden en een profiel te hebben van minstens 4 mm voor radiaalbanden.

Bestuurders van voertuigen die niet aan de Oostenrijkse eisen voldoen, riskeren een boete van € 35 tot € 5.000. Tevens geldt de omgekeerde bewijsplicht. Dat wil zeggen dat wanneer een bestuurder van een voertuig uitgerust met zomerbanden in de winter betrokken raakt bij een ongeval, bij voorbaat in staat van beschuldiging wordt gesteld. Ook kan het verzuimen van de winterbandenplicht leiden tot problemen bij het claimen van de schade bij verzekeraars en zelfs tot inbeslagname van het voertuig.

Sneeuwkettingen zijn verplicht. Een onderschrift geeft aan voor welke voertuigen de bepaling niet geldt. Hetzelfde bord met een rode streep erdoorheen geeft aan dat u de kettingen dient te demonteren. Het gebruik van sneeuwkettingen is verboden in de Arlbergtunnel

  • Tsjechië

Winterbanden:

Er bestaat geen specifieke wetgeving voor winterbanden.

Het gebruik van banden met spikes zijn toegestaan van 15 november tot en met 31 maart.

Sneeuwkettingen:

Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht conform het overeenkomstige verkeersbord. Er moet een paar kettingen gemonteerd worden op de aangedreven as. In het geval van een combinatie, zijn twee paar kettingen verplicht. Maximumsnelheid 50 km.

  • Zwitserland

Geen wettelijke regeling, wel aanbevolen. Bij een ongeval kan het niet gebruiken van winterbanden echter wel een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en leiden tot strafrechtelijke vervolging. Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht op wegen die aangeduid zijn met een overeenkomstig verkeersbord. Er is geen periode gespecificeerd omdat in de Alpen zelfs in de zomer sneeuwval kan voorkomen. Minstens twee aangedreven wielen van dezelfde as of één aan iedere kant (als het gaat over dubbele wielen) moeten uitgerust zijn met metalen sneeuwkettingen of vergelijkbare systemen die gemaakt zijn van een ander materiaal, maar goedgekeurd door het Federale Agentschap van de Wegen (OSR Artikel 29).

Het gebruik van spijkerbanden (spikes) is op landwegen is toegestaan, echter niet op autosnelwegen, behalve in de Gotthard- en San Bernardinotunnel. Het getal (80) voor de maximum toegestane snelheid moet dan op de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht. In het kanton Graubünden mogen vierwielaangedreven voertuigen op de desbetreffende wegen zonder sneeuwkettingen rijden.

  • Zweden

Wanneer de weersomstandigheden dat vereisen, moet het voertuig met een winteruitrusting worden uitgerust (sneeuwkettingen, winter- of spijkerbanden). Bij een aanrijding wordt degene zonder winteruitrusting aansprakelijk gehouden voor de ontstane schade.