+(31) 70 30 30 30 9
Verhuuraanbod
dragers voor bijna alle auto's
Grote voorraad
gelijk online bestellen
Hoge klanttevredenheid
dat geven onze klanten aan
Westvlietweg 74C
2495 AB Den Haag
Tel: 31 (0) 70-3030309

Algemene voorwaarden

-De huurder verklaart de gehuurde artikelen in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen. Bestaande beschadigingen zijn aan ommezijde op tekening aangegeven; – De huurder is te allen tijde alleen en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, welke zich tijdens de periode van huur met, door en aan het gehuurde voordoen. Hieronder vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde – De huurder is verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van het gebruik van het gehuurde en zich bij twijfel tot Box-it.nl te wenden; – Het is de huurder verboden reparaties te verrichten of te laten verrichten, tenzij hiervoor door A & P Verhuurservice uitdrukkelijk toestemming is verleend – De huurder verplicht zich alle kosten voor vervanging van of reparatie aan het gehuurde, welke zijn ontstaan in de huurperiode, direct te voldoen – Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden, in geval van niet tijdige betaling, volledig aan de huurder doorbelast na berekening van wettelijke rente – Bovenmatige slijtage door onjuist en/of onzorgvuldig gebruik, verplicht de huurder tot betaling van dubbele huur. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Box-it.nl. Van de huurder wordt een aanbetaling van € 50.00 gevraagd. Bij annulering langer dan 2 weken voor vertrek krijgt de huurder de gehele huur retour min € 15.00 administratiekosten. Binnen 14 dagen voor vertrek kan er alleen in uitzonderingsgevallen restitutie plaatsvinden. De minimale huur periode is 5 dagen ( bij winterbanden 10 dagen)  De afhaaldag en terugbrengdag worden niet berekend. Voor elke dag vertraging in de overdracht van het gehuurde...